Tin Dožić – Kad strojevi stanu onda je kao da si gluh

Tin Dožić – Kad strojevi stanu onda je kao da si gluh

2019. zvuk, uzorci rada šivaćih strojeva Bagat (iz Državnog arhiva u Zadru), print prikaza zvučnih valova

Naziv rada Kad strojevi stanu onda je kao da si gluh citat je radnice tijekom razgovora s bivšim zaposlenicama i zaposlenicima tvornica Bagat i Boris Kidrič u Zadru.

Problem buke nije bio mali problem u tvornicama tekstilne industrije. Tako primjerice u “Izvještaju o konzultaciji u tekstilnoj industriji 'Boris Kidrič” Zadar u vezi s problemima buke” iz 1964. možemo čitati da je intenzitet buke u tkaonici toliki da će sigurno oštetiti sluh radnika koji u njoj stalno rade. Buka je znala biti od deset do pedeset puta veća od one koju bi moglo podnijeti 95 do 98 posto ljudi, a da im se ne ošteti sluh.

Naslovna rečenica glavna je smjernica za stvaranje rada Tina Dožića, kompozicije u kojoj se zvukovi kreću od tihog do zaglušnoga te naglo stanu, otvarajući prostor tišini. Na dihotomiji između buke i tišine gradi se tematska opreka kompozicije: između rada (buke) i nerada (tišine), koji pak može značiti ili gubitak ili umirovljenje.

No susret s ljudima koji su radili u tekstilnoj industriji svjedoči o nizu samo njima poznatih termina. Postoji terminologija šavova. Kao tonovi kompozicije, uz tonove šivaćeg stroja, upotrijebljene su različite vrste šavova (cic-cak, porubni, nevidljivi, čarobni, slijepi, elastični i saten). Kompjutorski su generirani i oni su ti koji diktiraju ritam i tempo kompozicije. Visina tona dodatno je modificirana. Iako “kompjutorski” daleko od 1913. godine i futurističkog manifesta Luigija Russola L'Arte dei Rumori (Umjetnost buke), kada se buka gradova u jeku industrijalizacije uzimala kao inspiracija za novu vrstu glazbe, bilježenje strojnih zvukova i pridavanje im karakteristika ritma, visine, tempa i intenziteta u ovom radu podsjećaju na razmišljanja Luigija Russola. Poslije je umjetnost zvuka otišla u drugim smjerovima, od potpunog negiranja svih značajki tona do intenzivnih promišljanja o prostoru u kojem se zvuk sluša.

Blog Comments powered by Disqus.